MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 

1. TARAFLAR:
1.1 SATICI: RA Rose Ali's
Adresi:  Mustafa Kemal Paşa Mah. Merkez 77200 Yalova
Telefon: +90 531 699 17 77
 E-Posta Adresi: info@rosealis.com
1.2.ALICI (SON KULLANICI-MÜŞTERİ) :
Adresi:
Telefon:
E-Posta Adresi:
1.3 ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ:
Ürünün Adı / Markası / Adet / Birim Satış Bedeli(KDV dahil toplam)
1.4 ÜRÜNÜN TÜM VERGİLER DAHİL TESLİM FİYATI
Ürünlerin Toplam Fiyatı :
Toplam Kargo Ücreti :
Toplam Teslim Fiyatı :
Toplam Teslim Fiyatı (Kredi Kartı İle) :
Toplam Teslim Fiyatı (Havale İle):

2. TANIMLAR
İşbu sözleşme metni içerisinde,
2.1 Satıcı ve Alıcı birlikte kısaca "Taraflar",
2.2 Taraflar'ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenleyen işbu sözleşme kısaca "Sözleşme".
2.3 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun kısaca "Kanun"
2.4 06.03.2011 Tarihli Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik kısaca "Yönetmelik" olarak anılacaktır.

3. KONU
İşbu Sözleşmenin konusu, Alıcı`nın Satıcı`ya ait www.rosealis.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, Sözleşmede bahsi geçen niteliklere haiz, Sözleşmenin madde 4'de niteliği ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
Ürünün cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli işbu Sözleşmenin 1.3. ve 1.4. maddelerinde, www.rosealis.com adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. Satıcı teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir.

5. ALICI VE SATICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1 Satıcı, internet sitelerinden, elektronik ortamdaki yayınlarından ve telefonla iletişim olanaklarından faydalanmak sureti ile satışa sunduğu ürün ve hizmetlerinin Alıcı tarafından sipariş edilmesi, stokun müsait olması, ödemesinin yapılarak Satıcı'ya ulaşmasının ve varsa diğer gerekliliklerin yerine getirilmesinin ardından; tam ve sipariş verildiği nitelikleriyle, ürünün tedarik ve ulaştırılma süreçlerinin durumuna göre yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşuluyla Alıcı'ya veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edeceğini kabul ve beyan eder. Satıcı, bu süre içinde Alıcı'ya yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar.
5.2 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşmenin imzalı veya Alıcı tarafından okunup, kabul edildiğini gösteren bir işaretle birlikte elektronik ortamda kabul ve akdedilmiş bir nüshasının Satıcı`ya ulaştırılmış olması ve bedelinin Alıcı'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır.
5.3 Kargo ücreti Alıcı tarafından ödenecektir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Satıcı`ya aittir. Kargo firmasının, ürünü Alıcı'ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün Alıcı'ya teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz. Teslim anında Alıcı`nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Satıcı, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcıya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de Alıcı'ya aittir.
5.4 Satıcı haklı bir nedenle sözleşme konusu Ürünü Alıcı'ya tedarik edemeyecek durumda olursa, Alıcı'yı bilgilendirerek ve onayını da alarak, eşit kalite ve fiyatta başka bir Ürün'ü temin edebilecektir.
5.5 Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yer ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
5.6 Herhangi bir nedenle mal veya hizmet bedeli ödenmez ise ya da banka kayıtlarından iptal edilir ise Satıcı'nın mal ya da hizmetin teslimi yükümlülüğü kalkar.
5.7 Alıcı, Satıcı'nın teslim etmekte olduğu ya da kargo/posta ile göndermiş olduğu ürünü teslim almadan önce teslim eden yetkilinin huzurunda muayene ederek kontrol eder. Kırık, ezik, bozuk, noksan, ambalajı yırtılmış ya da yanlış ürün teslimatlarında derhal tutanak tutturulur ve kesinlikle Alıcı tarafından teslim alınmaz. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimattan sonra ürünün, ambalajının ve eklerinin, evraklarının özenle korunması yükümlülüğü Alıcı'ya aittir. Aksi halde maddi ve manevi giderim yükümlülüğü Alıcı'ya ait olacaktır.
5.8 Alıcı, kendisi tarafından belirtilen adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, Alıcı'ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir. Alıcı'nın sipariş edip ödemesini yaptığı ürün ya da hizmetin Alıcı'dan farklı bir kişi tarafından teslim alınacağı belirtilmiş ise ve bu ilgili kişi ürünü teslim almaz, kabul etmez ise durumdan Satıcı sorumlu tutulamaz.
5.9 Satıcı, Alıcı'nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde ürünü reddederek Sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin Satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren ürünü geri almayı ve ürünün bedelini taahhüt etmektedir. Caymaya ilişkin ayrıntılar işbu Sözleşmenin 11. ve 12. Maddelerde açıklanmaktadır.
5.10 Ürünün tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde ve/veya ek maliyetler ile ya da doğrudan toplam tutarı talep etmesi durumunda ürün ya da hizmeti teslim alanın, Alıcı ise kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde Satıcı'ya iade etmek zorundadır. Alıcı kendi kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde, yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kendisine ait herhangi bir ödeme aracıyla (kredi kartı, banka kartı vs.) Satıcı'dan bir ürün alındığını tespit ettiği anda ürünü istemiyor ise bunu Satıcı'ya bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde Alıcı da, tüm maliyet ve giderlerle sorumludur.
5.11 Satıcı ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, bu durumu Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı, siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği toplam tutar veya Alıcı'yı borç altına sokan belgeler 10 gün içinde kendisine iade edilir. Alıcı'nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı'nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.
5.12 Peşin ve nakit ödemeler, kredi kartı ile tek seferde ödemeler, taksitli ödeme seçenekleri için geçerli olan fiyatlar tek ya da ayrı ayrı olabilir; internet sitesi ya da ilgili satış kanallarından bu fiyatlar görülmektedir. Kredi kartı ya da bir finans kuruluşunun olanaklarından faydalanılarak yapılan ödemeler sonrasında finans kuruluşu ile Alıcı arasındaki uyuşmazlıklarda Satıcı'nın bir yükümlülüğü olmayacaktır. Alıcı bu durumu peşinen kabul ve taahhüt eder.
5.13 Müşteri destek hattı ile yapılan iletişim bedeli Satıcı'ya aittir.

6. ÜRÜNÜN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ
6.1 Alıcı, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.rosealis.com sitesinde yer alan bilgilendirme, site kullanım koşulları, ön bilgilendirme formu ve fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda Alıcı bu Sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
6.2 Ürün, Alıcı`nın teslimini talep etmiş olduğu ve işbu Sözleşme ile 1.2'de belirtilen adresinde kargo şirketi yetkilisi marifetiyle, Alıcı'ya, onun belirttiği kişiye veya bildirdiği adreste bulunan kişiye teslim edilecektir.

7. SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ
Ürünün cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli ve tüm vergiler dâhil satış bedeli www.rosealis.com adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde, ön bilgilendirme formunda ve işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. Satıcı teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir.

8. ÜRÜNÜN PEŞİN FİYATI
Ürünün peşin fiyatı fatura içeriğinde mevcut olup ayrıca ön bilgilendirme formunda ve işbu Sözleşmenin 1.4. Maddesinde Ürünün Tüm Vergiler Dahil Teslim Fiyatı kısmında da belirtilmiştir.

9. VADELİ FİYAT
Ürünün satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı, fatura içeriğinde mevcuttur.

10. FAİZ
Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda taksit sayısının Tek Çekim haricindeki tüm taksitlerin anlaşmalı bulunan PayTr vade farkı uygulanarak satış fiyatı belirlenmektedir. Alıcı, çalıştığı bankaya karşı 14. madde hükmünce sorumludur.

11. ÖDEME PLANI
Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, Alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

12. CAYMA HAKKI
12.1 Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin Sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin aynı süre içinde Satıcıya yazılı olarak (e-postayla), telefonla veya herhangi bir sürekli veri taşıyıcısı ile yapılması ve ürünün işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.rosealis.com web sitesinde Alıcı tarafından kabul edilmiş olan ön bilgilendirme formu gereğince ve 13. Madde belirtilen ürün ve niteliklerden olmaması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcı'ya teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Bu hakkın kullanılması halinde,
a) 3 kişiye veya Alıcı'ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır) Ayrıca, fatura aslı gönderilmezse, Alıcı'ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.
b) Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün, teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır.
c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
d) Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve Alıcıyı borç altına sokan belgeleri Alıcı'ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
e) Teslim edilen diğer ekler, promosyon ve hediyeler, evrak ve diğer gereklilikler ile teslim edilmesi şarttır. Eksik gönderimlerde Satıcı'nın kararı geçerli olacaktır.
12.2 Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması Alıcı'nın kusurundan kaynaklanıyorsa Satıcı'ya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir. Malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalar değer azalması sayılmaz.

13. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
13.1 Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ( Özellikle Kesme Yolluk Özel ebat verilerek Alıcının isteği doğrultusunda işlem görmüş tüm mallar ) ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler ile Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemeleri.
13.2 Ayrıca, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin cayma hakkı çerçevesinde iade edilebilmesi için ürünün ambalajının hiç açılmamış, bozulmamış, kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır.

14. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı'dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

15. YETKİLİ MAHKEME İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcı'nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir. Alıcı, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır. 1/1/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, a) Kanun'un değişik 22 nci maddesinin 5 ve 6 ncı fıkrasındaki tüketici sorunları hakem heyetlerinin kararlarının bağlayıcı olacağına ilişkin üst veya tüketici mahkemelerinde delil olacağına ilişkin alt parasal sınır 1.161,67 TL, b) 1/8/2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 3.032,65 TL'dir.

16. YÜRÜRLÜK
Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi ve işbu Sözleşme'de yer alan tüm koşul ve şartların kabul edildiğine ilişkin kutunun işaretlenmesi durumunda Alıcı işbu Sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. Satıcı, söz konusu Sözleşmenin site üzerinde, Alıcı tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmıştır.